PROFESJONALNIE
GODNIE
NAJTANIEJ W
CZĘSTOCHOWIE
Telefony całodobowe
34 324 09 98
505 319 787

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej nam osoby

Gdy śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych:

Naszym obowiązkiem jest wezwanie na miejsce pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112) lub jeśli to możliwe lekarza rodzinnego. Lekarz, który stwierdzi zgon zobowiązany jest do wystawienia karty zgonu. Następnie kontaktujemy się telefonicznie lub osobiście zakładem pogrzebowym i zlecamy przewiezienie osoby zmarłej do chłodni lub kostnicy miejskiej. Kartę zgonu powinniśmy skserować kilka razy, ponieważ będzie nam potrzebna do załatwienia np. spraw w agencjach ubezpieczeniowych, w bankach lub w ewentualnych spraw spadkowych. Następnie z kartą zgonu, dowodem osobistym swoim i osoby zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu (III egzemplarze) oraz wycinka z karty zgonu, który będzie nam potrzebny przy załatwieniu formalności pogrzebowych na cmentarzu. Teraz możemy udać się do wybranego wcześniej zakładu pogrzebowego w celu uzgodnienia formalności pogrzebowych, wyboru trumny lub urny, podpisania wszelkich dokumentów potrzebnych do pochówku i wyboru kwiatów. Termin pogrzebu ustalamy w kancelarii parafialnej kościoła do którego należała osoba zmarła oraz w kancelarii cmentarza.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu:

Kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się zmarłym. Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w którym otrzymamy akt zgonu (III egzemplarze) oraz wycinek z karty zgonu, który będzie nam niezbędny przy załatwianiu formalności pogrzebowych na cmentarzu. Następnie kierujemy się do parafii kościoła do którego należała osoba zmarła oraz do kancelarii cmentarnej w celu uzgodnienia terminu pogrzebu. Teraz możemy udać się do wybranego przez nas zakładu pogrzebowego. W przypadku jeśli szpital poinformuje nas o zamierzonym przeprowadzeniu sekcji zwłok, możemy napisać prośbę o odstąpienie od sekcji i przekazać ją dyrekcji szpitala. Ciało osoby zmarłej może przebywać w chłodni szpitala bezpłatnie przez trzy doby. Po upływie tego czasu będziemy musieli uiścić opłatę.

Gdy śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa lub morderstwa – obecność policji i prokuratora:

Wezwane przez nas pogotowie zawiadamia policję. Sprawą zajmie się prokuratura. Konieczna będzie sekcja zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu. Zmarły zostanie przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej. Udajemy się do prokuratury w celu wydania zezwolenia na odbiór osoby zmarłej z miejsca gdzie odbyła się sekcja, tam otrzymamy także kartę zgonu, którą przedstawimy w USC.

Z uzyskanym aktem zgonu i wycinkiem z karty zgonu możemy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego. Termin pogrzebu ustalamy w kancelarii parafialnej kościoła oraz w kancelarii cmentarza.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług
naszego Zakładu Pogrzebowego „Memoria”
wystarczy poinformować nas telefonicznie pod nr:
505 319 787, 502 285 893, 888 998 100
wówczas zajmiemy się wszystkimi formalnościami.
Zakład Pogrzebowy "MEMORIA"
Krzysztof Albiński
Kontakt telefoniczny
34 324 09 98
505 319 787
507 983 896
Zapraszamy do naszej firmy
przez całą dobę
również w dni wolne i swięta
Częstochowa
ul.Wieluńska 26
zakladpogrzebowymemoria.pl